IMG-LOGO

ตราสัญลักษณ์

IMG
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
ดาวน์โหลด
IMG
ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดาวน์โหลด
IMG
ตราสัญลักษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
ดาวน์โหลด

ประกาศ/คำสั่ง

แบบฟอร์มสำหรับการจัดกิจกรรม

แบบฟอร์มสำหรับการจ้างงาน

บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน

IMG
ตัวอย่าง